Pôžička na vyplatenie exekúcie

Pôžička na vyplatenie exekúcie

Exekúcia nie je pre nikoho určite príjemný zážitok a ak sa dá, každý sa jej snaží vyhnúť. Nie vždy to ale je možné a sú situácie, kedy sa človek dostane dokonca do exekúcie aj bez toho, aby sa k tomu pričinil nejakým vážnym problémom. Ako sa z exekúcie dostať a ako jej možno predísť? O tom všetkom si povieme v nasledovných riadkoch.

Čo robiť, ak sa ozve exekútor

Exekúcia je proces, ktorý je riadený zo zákona a má presné pravidlá. Do exekúcie sa človek dostane spravidla vtedy, ak neuhrádza svoje predošlé finančné záväzky a to ani po opakovaných výzvach. Exekúcii môžete čeliť za väčšie, ale aj menšie dlhy.

To, že začala exekúcia, zistíte upovedomením zo strany exekútora. Jeho cieľom je vymôcť od vás dlžnú čiastku, na čo môže použiť viacero spôsobov. Podľa vašich finančných možností aj dlžnej sumy môže ísť o jednorazové stiahnutie prostriedkov z účtu, pravidelné sťahovanie financií po určitú dobu alebo o speňaženie majetku, ktorý máte.

Ak už sa exekúcia začne, skúste zvoliť tento postup:

  • určite aktívne komunikujte s exekútorom a snažte sa o vzájomne uspokojivú dohodu, ušetríte si v konečnom dôsledku veľa času, energie a peňazí
  • ak je dlh menší, skúste poriešiť jeho vyplatenie predajom nejakej hodnotnej veci, takýto predaj je pre vás výhodnejší ako dražba u exekútora
  • ak je dlh väčší, dohodnite si splátkový kalendár, ktorý zohľadní aj vaše potreby, snažte sa o čo najväčšiu ústretovosť, nájdite si prípadne aj brigádu
  • v prípade naozaj veľkého dlhu, ak sa pristúpi k exekúcii nehnuteľnosti, sa nechajte zastupovať právnikom, aby ste čo najviac ochránili svoje práva

Možnosť osobného bankrotu

Ak už k exekúcii príde, môžete ju riešiť aj cez nástroj oddlženia. Jeho súčasťou môže byť aj využitie legislatívneho inštitútu osobného bankrotu a jeho možností.

Môžete si zvoliť buď oddlženie vo forme konkurzu alebo oddlženie vo forme splátkového kalendára. V prvom prípade budete musieť obetovať majetok na uspokojenie veriteľov, v tom druhom si ho síce zachováte, ale musíte splácať dlhy cez splátkový kalendár. Výhodou osobného bankrotu je, že sa zbavíte všetkých dlhov do neho prihlásených.

O oddlženie cez osobný bankrot možno požiadať len raz za 10 rokov, nie častejšie. Aby ste mohli inštitút využiť, musíte byť platobne neschopný, čiže mať aspoň 1 svoj záväzok po lehote splatnosti 180 dní. Zároveň voči vám musí byť vedené exekučné konanie. Ak sa rozhodnete pre osobný bankrot cez konkurz, exekúcia musí byť aspoň 1 rok.

Ak by ste chceli riešiť exekúcie osobným bankrotom cez splátkový kalendár, podmienka jedného roku exekúcie odpadá. Ak sa rozhodnete riešiť splátkový kalendár, platia v prípade osobného bankrotu dva parametre. Prvým je, že musíte uspokojiť pohľadávky aspoň na 30 %. Druhým, že to musí byť o 10 % viac, ako by to bolo konkurzom.

Pôžičky na vyplatenie exekúcie

Vyplatiť prebiehajúcu exekúciu môžete aj s použitím úverových zdrojov. V minulosti boli pôžičky na vyplatenie exekúcie veľmi populárne, ale zároveň boli spojené aj s nevýhodnými podmienkami. Preto treba zvážiť všetky možnosti, ktoré sú v ponuke.

Toto sú najviac využívané pôžičky na vyplatenie exekúcie:

Pôžička od známeho: Najpohodlnejšou a najjednoduchšou možnosťou vyplatenia exekúcie je pôžička od známeho. Môže ísť o rodinu, priateľa alebo inak blízku osobu. Túto pôžičku získate spravidla ale len v menšej sume a má to nevýhodu aj v osobnej rovine. V prípade, že chcete zachovať diskrétnosť o svojej situácii, je to nevhodná možnosť.

Pôžička od súkromnej osoby: Súkromní investori ponúkajú pôžičky aj v prípade, ak hľadáte možnosť, ako vyplatiť hroziacu či prebiehajúcu exekúciu. Takto si môžete požičať cez rôzne P2P systémy kolektívnych pôžičiek, alebo priamo individuálne od súkromného investora. Tento typ riešenia je vhodný zväčša pre menšie dlhy do 10.000 €.

Úver na nehnuteľnosť: Ak sa nemáte na koho blízkeho obrátiť alebo máte vyššie dlhy, môže byť riešením aj získanie väčšieho úveru a to prostredníctvom nehnuteľnosti. Ide o jednoduchý úver so založením vašej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti tretej osoby, ktorá s tým bude súhlasiť. Takto môžete získať viac prostriedkov aj na 10 či viac rokov. Viac v článku Americká hypotéka.

Úver cez oddlžovaciu spoločnosť: Poslednou možnosťou riešenia situácie je úver cez oddlžovaciu spoločnosť. Tá za vás vyplatí všetky záväzky a sprostredkuje vám nový úver, takže budete namiesto predošlých dlhov platiť jednu novú pôžičku. Treba však počítať s tým, že vzhľadom na situáciu bude potrebné mať ručiteľa alebo ručenie.

Požičajte si na vyplatenie svojich záväzkov

Prevencia je oveľa výhodnejšou voľbou, ako exekúcia a to bez ohľadu na to, pre ktorú formu jej riešenie sa rozhodnete. Ak by ste hľadali úverové zdroje na zníženie alebo vyplatenie svojich záväzkov, možno budete prekvapení, koľko možností sa ponúka.

Na výber máte refinančné alebo konsolidačné pôžičky:

  • ich cieľom je splatenie všetkých predošlých úverov, pôžičiek, leasingov alebo iných finančných záväzkov a to ešte skôr, ako príde k problémom
  • tieto pôžičky získate v prípade, ak ešte voči vám nie je vedené exekučné konanie, pokiaľ by už prišlo k exekúcii, je to prekážka ich poskytnutia
  • cieľom pôžičiek je jednak vyplatiť všetky podlžnosti, ale zároveň aj zlepšiť finančnú situáciu dlžníka a to buď tú aktuálnu alebo celkovo do budúcna
  • práve preto môžete s refinančnými a konsolidačnými pôžičkami buď znížiť výšku svojej mesačnej splátky alebo znížiť preplatenie na úveroch

Na vyplatenie svojich predošlých dlhov si je možné požičať najmä spotrebiteľské nebankové pôžičky alebo spotrebné úvery v bankách. V oboch prípadoch ide o strednodobé úverové zdroje s možnosťou splácania aj 8 rokov, čo vám pomôže efektívne znížiť výšku mesačnej splátky. Zároveň majú výhodnejšie úroky, takže pôžičky menej preplatíte.

S výberom najvhodnejšej formy konsolidácie alebo refinancovania vám môžu pomôcť aj internetové nástroje. Siahnuť možno po porovnaní refinancovania aj po online kalkulačkách pre konsolidáciu. Z pohodlia domova tak vyriešite všetky svoje finančné ťažkosti ešte skôr, ako vôbec začne exekúcia. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam.